Ondernemersvereniging de Berk is opgericht in …. en behartigt de belangen van haar leden, gevestigd op het bedrijvenpark “De Berk” in Echt.

Doelstelling

Onze doelstellingen zijn:

  • het behartigen van de belangen van onze individuele leden
  • het bevorderen van de contacten tussen de ondernemers
  • het verzorgen van de contacten met de Gemeente, Politie en Brandweer met betrekking tot collectieve zaken
  • het instandhouden en bevorderen van de infrastructuur en aanzien van ons bedrijventerrein
  • het bevorderen van de veiligheid op ons bedrijventerrein

Activiteiten

Wij houden ons bezig met zaken zoals orde en netheid, veiligheid in en om de Berk, onderhoud, parkeer- problematiek, bestemmingsplannen en ontwikkelen initiatieven voor collectieve thema’s zoals beveiliging en energietransitie.

Hiertoe vinden frequent overleggen met de Gemeente Echt-Susteren plaats en hebben wij het Keurmerk Veilig ondernemen behaald.

De vereniging organiseert naast de nieuwjaarsreceptie en de jaarvergaderingen ook informatiebijeenkomsten met interessante gastsprekers alsmede excursies.