Lidmaatschap

Ondernemers gevestigd op Industriepark De Berk kunnen lid worden van de Ondernemersvereniging.

Het lidmaatschap is geldig voor een jaar en geldt voor de onderneming.

Meerdere personen uit een onderneming zijn gerechtigd deel te nemen aan onze activiteiten.

Contributie

De contributie bedraagt € ….. op jaarbasis.

Leden (status per 01-01-2022)

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

ww

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w