Ondernemersvereniging “De Berk” ondersteunt de leden op diverse manieren. Onderstaand volgt een beknopte opsomming van activiteiten en onderwerpen, waaraan de vereniging aandacht besteedt:

 • Kwartaaloverleg met de Gemeente Echt-Susteren
 • Nieuwjaarsreceptie
 • Jaarvergadering
 • Bedrijfsbezoeken en excursies
 • Bijeenkomsten gekoppeld aan interessante lezingen
 • Wet- en regelgeving
 • BHV cursussen (door ons lid Protecta)
 • Keurmerk Veilig Ondernemen inclusief rondgangen
 • Collectieve initiatieven met betrekking tot energietransitie en beveiliging
 • Infrastructuur
 • Openbaar groen en onderhoud
 • Parkeerproblematiek